Call us
1800 9254

Hợp tác

Hợp tác

Chúng tôi là một trong những chuỗi cửa hàng đồ da cao cấp đa thương hiệu (multi-brand) lớn nhất, và muốn chia sẻ các nguồn lực và thành tựu của nhau. Bằng cách giới thiệu 94Now.com cho khách hàng, bạn có thể kiếm được hoa hồng từ tất cả doanh thu mà mã đuôi mang lại.

Chúng tôi đã chuẩn bị các chương trình liên kết khác nhau cho bạn.

Lợi ích của bạn khi tham gia hợp tác

  • Hoa hồng 10% ~ 20% cho mỗi lần bán được giới thiệu.
  • Thưởng thêm hoa hồng tiền mặt hàng tháng bằng cách chia sẻ chương trình khuyến mãi.
  • Hoạt động có lãi mới hàng tháng, cập nhật quàng cáo và phiếu giảm giá.
  • Cập nhật bản tin khi có hoạt động mới và chương trình khuyến mãi mới.
  • Thời lượng cookie 30 ngày.

Chọn và tham gia nhóm của chúng tôi ngay!